Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Human Security in the Arctic: The IPY GAPS project

Sammen med Gunhild Hoogensen Gjørv, Maria Lvova, Kari-Anne Bråten, Victoria González, Dawn Bazely, Julia Christensen, Andrew Tanentzap og Evgeny Bojko har Brigt Dale skrevet et bokkapittel i boka Implications and Consequences of Anthropogenic Pollution in Polar Environments.

Jordbruk i Nordland - Samfunnsmessig betydning

Rapporten dokumenterer den samfunnsmessige betydningen av jordbruksvirksomheten i Nordland på kommunenivå. Det gjennomføres beregninger av direkte, indirekte og induserte virkninger.

Kronikk: Reiselivet - næringslivets stebarn

Kan en skape en ny framtidsnæring i reiselivet? Da er den sentrale innsatsfaktoren kunnskap. Det gjelder alt fra viten om hvordan man foredler og utnytter ressursene til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring, skriver Einar Lier Madsen og Elisabet Ljunggren i denne kronikken.

Kronikk: Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold

For tiden gjennomføres det i Vestfold et forsøk med tettere samarbeid om oppfølging av sykmeldte – til beste for pasienter, leger, Nav og arbeidsgivere, skriver seniorforsker Terje Olsen i denne kronikken i Dagens Medisin.

Kronikk: Skulker eller syk?

Regjeringens forsøk på å stramme opp dagens ungdom med fraværsgrense kan føre til mer frafall blant elevene, skriver seniorforsker Cecilie Høj Anvik i denne kronikken som blant annet er publisert på NRK Ytring.

Viser fra 61 - 70, av 1023 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern