Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Landsdelsutvalget for Nord-Norge tok høsten 2010 initiativ til en prosess med sikte på å få belyst grunnlaget for flere transportkorridorer for gods mellom nord- og sør Norge med spesiell vekt på kombinasjonen jernbane-båt. Nordlandsforskning har vært engasjert for å dokumentere ulike konsepter og kommersielle forutsetninger for å realisere bane-båtløsninger.

Gårdsturisme i Nordland

Dette arbeidet ble gjennomført av Nordlandsforskning AS på oppdrag fra VRI Nordland og Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge gårdsturismevirksomheter i Nordland.

Mellom barken og veden?

Rapporten sammenfatter konklusjoner fra Nordlandsforsknings evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark.

Viser fra 41 - 49, av 49 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern