Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Levekår og livskvalitet i Nordland 2001

Rapporten er en analyse av levekårsundersøkelse for Nordland i 2001, en oppfølging av levekårsundersøkelsen for Nordland 1994.

Entreprenørskap i landbruket

Hovedfagsoppgaven er en studie av entreprenørskap i landbruket med bakgrunn i problemer utøvere i næringen har med å oppnå en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

Viser fra 41 - 45, av 45 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern