Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Bygdepolitisk program i Nordland - en evaluering

Bygdepolitisk program er et frifylkeprosjekt i Nordland fylkeskommune der det overordnede målet har vært å gjøre bygdene mer robuste til å møte de utfordringer samfunnsutviklingen medfører.

Fra soldatliv til arbeidsliv

- om Arbeidsmarkedsetatens service overfor personer som har avtjent førstegangstjeneste.

Viser fra 41 - 50, av 56 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern