Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Takstsystemet på riksvegferjene

I prosjektet er det foretatt en evaluering av takstsystemet på riksvegferjene opp mot de målsettinger som takstsystemet er ment å ivareta.

Fra hobby til næring?

Utfordringer knyttet til etablering av småskala matvareproduksjon.

Viser fra 41 - 49, av 49 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern