Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Fra plan til praksis

Hvordan har Læreplan for Kunnskapsløftet 2006 Samisk virka de første årene etter innføringa? Det har en gruppe forskere fra Nordlandsforskning, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag undersøkt.

Artikkel: 'New Age' revisited: By way of entry into restorative justice

Seniorforsker Ann Kristin Eide har skrevet artikkel om New Age og gjenopprettende rett. Artikkelen heter: 'New Age' revisited: By way of entry into restorative justice og er publisert i tidsskriftet: Culture and Religion An Interdisciplinary Journal, Volume 11 Issue 2 2010.

Fra trailer til tog?

Hva skal til for å frakte fersk fisk med tog fra Nord-Norge til Russland? I en ny rapport har forskere undersøkt mulighetene.

Viser fra 31 - 40, av 40 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern