Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Fra en til to

En evaluering av helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune etter omorganisering til distriktsmodell.

Vegpakke Salten

Konsekvenser av en bompengefinansiert vegutbygging.

Globalisering

Rundebordskonferansen i Lofoten med Mikhail Gorbatsjov.

"Med ei klype salt"

- håntering av helse og identitet i en flerkulturell sammenheng.

Viser fra 31 - 40, av 46 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern