Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Funksjonshemming, forsørgelse og inntektsnivå

En sammenlignende studie av fysisk og psykisk funksjonshemmedes forhold til de viktigste forsørgelsessystemene i samfunnet; arbeid, trygd og sosialhjelp i Nordland og Norge.

Viser fra 31 - 40, av 56 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern