Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Nord-Norgebanen. Næringsanalyser

Rapporten er en del av planutredningen om Nord-Norgebanen. Her skal vi foreta en vurdering av hvordan en videreføring av jernbanen i Nord-Norge vil innvirke på lønnsomhet og sysselsetting for eksisterende næringsliv.

Viser fra 31 - 39, av 39 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern