Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge

Nordlandsforskning har sammen med NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning - laget en studie om kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge.

Å være eller ikke være

Brukerundersøkelse i tilknytning til evaluering av overgrepsmottakene i Norge.

Bra for barnevernet

Sammenslåingen av barnevernet på Ytre Helgeland.

Broer inn i arbeidslivet

Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring - kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger.

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv - Konkurrentanalyse

Rapporten er resultat av oppdraget "Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv - konkurrentanalyse og turoperatøranalyse som Nordlandsforskning og Mimir har samarbeidet om å gjennmføre. Les gjerne de to rapportene i sammenheng.

Viser fra 21 - 30, av 38 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern