Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kjønn og innovasjon

Evaluering av innovasjonsstudier gjort så langt på dette feltet.

På vei fra læreplan til klasserom

Dette er andre delrapport fra prosjektet "Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag (SMUL)."

PLÁNAS ČAĐAHEAPMÁI

Rapporten er en samisk oversettelse av rapporten 2010/6 om hvordan læreplan for Kunnskapsløftet virka de første årene etter innføring.

Viser fra 21 - 30, av 40 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern