Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

E-grønsaker?

Internett som salgskanal for jordbruksprodukter.

Equitable Education - Utopia or Realism?

Koordineringsfunksjon for tema 3: Enhetsskolen, likeverd og kulturelt mangfold. (The Coordinating Function for Theme 3: The Unity School, Equity and Cultural Diversity.)

Viser fra 21 - 30, av 45 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern