Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Ferjetakster. Takstmodell for prøvesamband

Rapporten viser hvordan et nytt takstsystem på riksvegferjene kan utformes når takstene skal forankres i samfunnsøkonomiske prisfastsettingsprinsipper.

Skranker i arbeidslivet

En problemfokusert studie av lederes hverdag i åtte norske kommuner.

Viser fra 21 - 29, av 29 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern