Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Samferdsel og verdiskaping

Hvilken nytte har næringstransportene av samferdselsinvesteringer og hvordan tas denne nytten hensyn til i nyttekostnadsanalysene.

Samfunnsnytten av luftfarten

Rapporten dokumenterer den nytten som næringsliv, offentlig sektor og befolkningen i Norge har av luftfarten.

Evaluering av "Stiftelsen Godt Norsk"

- en del av "Konkurransestrategier for norsk mat". Evaluering av "Konkurransestrategier for norsk mat" -delprogram Stiftelsen Godt Norsk.

Viser fra 21 - 30, av 49 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern