Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kronikk: Likestilling i næringslivet – en god ide

Det skjer hvert år på denne tiden: Avisoppslagene som viser at det er 0 – null- kvinnelige ledere blant toppsjefene i de største selskapene på Oslo Børs, og at norsk næringsliv er en "likestillingssinke" (Aftenposten, 3.3.2015). Mange spør også: Er likestilling i næringslivet virkelig er noe en bør mase om i verdens mest likestilte land?

Er det ikke på tide at vi snakker sammen?

Ventetiden er over. Klimaendringene er et anerkjent faktum, akseptert av forskere, politikere, bedriftsledere og mannen i gata. Det er faktisk veldig tilfredsstillende at ord og uttrykk, fakta og resultater som vi forskere har snakket om i tiår nå er i omløp og har fått innpass i bortimot alle kanaler.

Kronikk: Hva er universitetenes samfunnsansvar?

Kronikk av Ingrid Bay-Larsen, Are Ingulfsvann, Randi Kaarhus, Kurt Tande, Hilde Berit Moen og Thor Arne Angelsen fra Forskningsetisk forum ved Universitetet i Nordland.

Erfaringer fra bedriftsnettverket Lofoten Winter

Lofoten som destinasjon har både gjennom sin internasjonalt sterke identitet og attraktivitet vært et viktig destinasjonsområde i denne utviklingen. Rapporten oppsummerer en gjennomgang av erfaringer som er høstet i forbindelse med etablering og utvikling av bedriftsnettverket "Lofoten Winter".

Gjestedøgnsstatistikk i Nordland

Nordland har hatt en god utvikling i reiselivet de seneste årene, herunder en betydelig vekst i vinterturismen, og cruiseturismen til landsdelen er sterkt økende. I 2013 var det imidlertid en ekstra stor nedgang for turiststrømmene til Nordland. Det gjør 2013 til et spesielt år hva gjelder gjestedøgnstallene for Nordland sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet forøvrig

Viser fra 101 - 110, av 1008 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern