Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune

Rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Prosjektet ble igangsatt i 2012, og varte ut 2015. En bakgrunn for prosjektet var en observert markant økning i antall vedtak om spesialundervisning, og et opplevd økt press på å få elever som nærmer seg ungdomstrinnet over i alternative og særskilte skoletilbud.

Evaluering av Bodøpiloten

En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i opplæringen i barnehager og skoler.

Samisk i barnehagen?

Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager.

Minst hjelp til dem som trenger det mest

Sluttrapport fra det fem-årige forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet" med utgangspunkt i familier som er i barnevernstjenesten.

Viser fra 101 - 110, av 1043 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern