Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Selskapet for industrivekst (Siva), Nordlandsforskning (NF) og Handelshøgskolen i Bodø (HHB) samarbeider om et langsiktig forskningsprosjekt om inkubatorer og næringshager med et spesielt fokus på bedriftene tilknyttet inkubator/næringshage.

"Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen"

I rapporten presenteres resultatene fra en evaluering av kvalitet i arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet og kvalitetssikringssystemet EQUASS Assurance.

Sykepleierledere og ledelse

Rapporten viser funn fra en studie blant sykepleiere i lederstillinger. Den gir innblikk i rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer og handlings-rom innenfor forskjellige ledernivå både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelse-tjenesten.

Levekår og livskvalitet i Nordland 2014

Nordlandsforskning gjennomførte en bred spørreundersøkelse om levekår blant Nordlands befolkning våren 2014. Et representativt utvalg på 3090 personer svarte på spørsmål om personlig økonomi, helse, sosial kontakt, bolig og en rekke andre temaer.

Kronikk: En serie med misforståelser?

Clara Luckner Strømsvik skrev kronikk med tema kommunikasjon i forbindelse med Forskningsdagene i 2014. Denne kronikken ble blant annet publisert i AN og andre lokalaviser.

Mens de venter - Hverdagsliv i asylmottak

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med studien har vært å identifisere utfordringer knyttet til beboeres dagligliv i asylmottak, med hovedvekt på forhold som kan ha betydning for deres psykiske helse.

Arktisk havis minker raskt

Havisen i arktisk er det som endrer seg raskest av i det globale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for isutbredelse blitt redusert med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Hvordan påvirker dette flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk?

Viser fra 11 - 20, av 33 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern