Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kartlegging av etter- og videreutdanningssystemer i marin sektor

Dette notatet oppsummerer resultater og funn fra en kartlegging av etter- og videreutdanningssystemer og – aktiviteter innenfor marin sektor. Arbeidet er utført på oppdrag av Sett Sjøbein som et underlag for systematisering av videre strategi og utviklingstiltak for rekruttering og kompetanseutvikling i marin sektor.

Relevant forskning for reiselivsnæringen i Nord-Norge

Tilgjengeliggjøring gjennom nettbasert database. Notatet beskriver arbeidsprosessen og dokumenterer metodisk tilnærming for fullførelsen av prosjektet "Tilgjengeliggjøring av relevant forskning for reiselivsnæringen i Nord-Norge".

Samisk via fjernundervining

Samisk via fjernundervisning - ei kartlegging og veien videre gir en oversikt over og og vurdering av kvaliteten på fjernundervisning (FU) i sør-, lule- og nordsamisk språk basert på kartleggings- og intervjudata.

Viser fra 11 - 16, av 16 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern