Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Nye veier til arbeid?

En studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov.

Rett til samisk opplæring – ideal eller realitet

Rapporten dokumenterer elevenes vurdering av egne ferdigheter i samisk, elevenes bruk av samisk i heim og vennekrets, elevenes syn på samisk som fag i skolen, og deres vurdering av arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer i samiskopplæringa.

Mangfold og engasjement i motvind

Hovedformålet med studien har vært å kartlegge og beskrive ulike sider ved åpne fritidstiltak for ungdom i norske kommuner.

Viser fra 11 - 20, av 28 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern