Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

> 1000 grensepasseringer

Følgeforskning av norsk side i Interreg-prosjektet "Grenseløst entreprenørskap i skolen".

Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter

Dette arbeidsnotatet har sitt utgangspunkt i et samarbeid som Nordnorsk landbruksråd, landbruksforvaltningen og forskningsinstitusjoner i landsdelen har etablert for å intensivere forskning innenfor landbruk og bygdenæringer i Nord-Norge. Dette er organisert gjennom programmet "Forskning og utvikling innen arktisk landbruk og naturbruk". Prosjektledelsen er i Bioforsk nord Holt. Det er kommet i gang fem prosjekter hittil, med tema som WTO, bygdeutvikling, lammekjøttkvalitet, bruk og vern og økologisk grønnsakproduksjon.

Education for All in the Arctic? A survey of available information and research

This report presents the findings from a document survey about equitable education in the Arctic region. The study is funded by Kunnskapsdepartementet – the Norwegian Ministry of Education and Research - and will be used as background information in an initiative to focus on the UNESCO objective of Education For All (EFA) in the Arctic.

Ressursbruk i grunnskulen i Vefsn

Dette arbeidsnotatet presenterar resultata frå ein analyse av ressursbruken i grunnskulen i Vefsn. Arbeidet er utført på oppdrag av Vefsn kommune, og bygg i hovudsak på data frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og databasen KOSTRA.

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland

Rapporten inngår i publikasjonene fra prosjektet PROBUS – Protected Areas as Resources for Coastal and Rural Business Development. PROBUS er finansiert av Norges Forskningsråd og Nordnorsk landbruksråd og skal se på hvordan vernede områder kan brukes som en ressurs i næringsutvikling. Prosjektet fokuserer da både på selve området (arealmessig), på vernestatusen i seg selv, på PR-verdien av vernet (nasjonalpark som et varemerke) og på eventuelle effekter av selve verneprosessen (fylkesdelplanvedtak, næringsfond, partnerskap osv.).

Viser fra 11 - 17, av 17 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern