Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Rapport fra brukerundersøkelse ved Nordland Nasjonalparksenter 2006

Høsten 2006 inngikk Nordlandsforskning en avtale med Nordland Nasjonalparksenter, som innebærer at Nordlandsforskning er ansvarlig for å utarbeide en rapport fra brukerundersøkelsene ved Nordland Nasjonalparksenter i 2006 og 2007. Nordlandsforskning har også muligheter til å komme med innspill til revidering av spørreskjemaet som brukes i brukerundersøkelsen.

Viser fra 11 - 13, av 13 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern