Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Strieskjorte, havrelefse og fysisk fostring

- hvordan motivere til økt fysisk aktivitet i hverdagen til astmatiske barn og barn med angelman syndrom. Pilotstudie - familieopphold Valnesfjord Helsesportsenter.

Tvang, makt og ambivalens

En studie av hvilken betydning lovreglene om bruk av makt og tvang overfor psykisk utviklingshemmede kan få i det daglige omsorgsarbeidet.

I skuggen av reformene

Ei bustadsosiologisk tilnærming til omsorgsbustad som politikk og bustad for personar med fysisk funksjonsnedsetting.

Viser fra 11 - 20, av 20 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern