Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Å rydde en ny sti

- Evaluering av medvirkningsorienterte bruks- og verneplanprosesser for Junkerdal-Balvatn.

Den første olje

- En intervjuundersøkelse i Lofoten om holdninger til oljeutvinning.

Databilag til NF-rapport 15/2002

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler - førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001.

Viser fra 11 - 20, av 45 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern