Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Inntektsutvikling blant funksjonshemmede

En sammenligning av gjennomsnittlig inntekt for funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede for perioden 1980-95 basert på Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse.

Friluftsliv

Et samfunnsvitenskapelig perspektiv på friluftsliv, frivillig organisasjoner og offentlig naturforvaltning i Salten.

OPUS Nordland

Evaluering etter tre års virksomhet.

Gode råd er gratis

Evaluering av etablereroppfølging i Nordland.

Viser fra 11 - 20, av 43 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern