Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Ungdoms levekår i Nordland

-mindre fraflytting fra fylket, flere er uten ordinært arbeid og en stadig større andel under utdanning

Planlagt og iverksatt?

Om kommunenes gjennomføring av individuelle tiltaksplaner i forbindelse med reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. Erfaringer fra Nordland.

Viser fra 11 - 20, av 39 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern