Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Jordbruk i Nordland - Samfunnsmessig betydning

Rapporten dokumenterer den samfunnsmessige betydningen av jordbruksvirksomheten i Nordland på kommunenivå. Det gjennomføres beregninger av direkte, indirekte og induserte virkninger.

Kronikk: Reiselivet - næringslivets stebarn

Kan en skape en ny framtidsnæring i reiselivet? Da er den sentrale innsatsfaktoren kunnskap. Det gjelder alt fra viten om hvordan man foredler og utnytter ressursene til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring, skriver Einar Lier Madsen og Elisabet Ljunggren i denne kronikken.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern