Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Samisk i barnehagen?

Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager.

Minst hjelp til dem som trenger det mest

Sluttrapport fra det fem-årige forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet" med utgangspunkt i familier som er i barnevernstjenesten.

Hva betyr det for barn og unge å bo?

I dette arbeidsnotatet presenteres en studie Nordlandsforskning i 2014-2015 har gjennomført, som omhandler hva boligen og boområdet betyr for barn og unge i deres hverdag. Resultater fra studien presenteres i dette arbeidsnotatet. Oppdragsgiver har vært Husbanken.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern