Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Gjesteundersøkelse i Lofoten

Forskere har spurt om hva over 1200 lofotturister synes om sitt Lofotbesøk. Resultatet viser at Lofoten innfrir. Gjestene var i stor grad fornøyd med besøket, har lyst til å fortelle positive ting om Lofoten og vil reise tilbake en annen gang.

Cruise Shipping Miami 2015

Notater fra deltakelsen på konferansen, som er verdens største cruisemesse for næringa.

Levekår i Bodø 2014

Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra en analyse av levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014, basert på de godt og vel 700 respondenter i utvalget som er bosatt i Bodø kommune.

Det handler om samhandling!

Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Herøy som integreringsarena

Sluttrattport fra følgeforskning knyttet til prosjektet "Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy". Rapporten er gitt ut i Noruts rapportserie nr 10/2015.

Kronikk: Er arbeidsinnvandring redninga?

Herøy kommune har hatt stor suksess med integreringsarbeidet sitt. Men dette betyr ikke at tilflytterne ønsker å bli der. Det gjør samfunnet sårbart, skriver forskere ved UiT, Norut og Nordlandsforskning.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern