Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kronikk: Likestilling i næringslivet – en god ide

Det skjer hvert år på denne tiden: Avisoppslagene som viser at det er 0 – null- kvinnelige ledere blant toppsjefene i de største selskapene på Oslo Børs, og at norsk næringsliv er en "likestillingssinke" (Aftenposten, 3.3.2015). Mange spør også: Er likestilling i næringslivet virkelig er noe en bør mase om i verdens mest likestilte land?

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern