Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Mens de venter - Hverdagsliv i asylmottak

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med studien har vært å identifisere utfordringer knyttet til beboeres dagligliv i asylmottak, med hovedvekt på forhold som kan ha betydning for deres psykiske helse.

Arktisk havis minker raskt

Havisen i arktisk er det som endrer seg raskest av i det globale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for isutbredelse blitt redusert med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Hvordan påvirker dette flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk?

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern