Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Samisk via fjernundervisning

Samisk via fjernundervisning - ei kartlegging og veien videre gir en oversikt over og vurdering av kvaliteten på fjernundervisning (FU) i sør-, lule- og nordsamisk språk basert på kartleggings- og intervjudata.

”Klimatisering” av landbrukspolitikken

Arbeidsnotatet gjennomgår stortingsmeldingene som er grunnlaget for norsk klimapolitikk og klimapolitikken rettet mot landbrukssektoren spesielt. Med utgangspunkt i prinsippene for klimapolitikken og nedfelte mål for utslippsreduksjoner i landbruket, drøftes hvordan økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken gir insentiver til endringer i tråd med reduksjonsmålene.

Viser fra 1 - 10, av 16 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern