Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Veien videre

I denne rapporten diskuteres Nordland nasjonalparksenters tre hovedoppgaver i forhold til pålagt informasjonsrolle.

"Og at det er en nyttig ting.."

Evaluering av prosjektet ”Problemorientert Politiarbeid og Restorative Justice” i Salten politidistrikt.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern