Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Evaluering av foreldrekurs i samspillmetoden DIALOG

På oppdrag fra Bodø kommune har Nordlandsforskning gjennomført en evaluering av foreldrekurs i samspillsmetoden DIALOG. Formålet med evalueringen har vært å undersøke hvilken betydning kurs i samspillmetoden DIALOG har hatt for foreldre som omsorgspersoner. Sentrale spørsmål i evalueringen har vært: • Hvilke forventninger har foreldrene hatt til kurset? • Hvordan er kurset blitt tilrettelagt og organisert? • Hva har foreldrene fått ut av kurset? • På hvilke måter har kurset vært til hjelp i foreldrerollen?

Viser fra 1 - 10, av 17 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern