Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Scenarier for Løkta - utvikling av samfunn og næring

Prosjektet ”Scenarier for Løkta” er et oppdrag fra Løkta Bygdekvinnelag der Nordlandsforskning er engasjert for å analysere resultater fra en spørreundersøkelse bygdekvinnelaget har gjennomført som ledd i et utviklingsprosjekt for Løkta. På grunnlag av data fra spørreundersøkelsen har Nordlandsforskning utarbeidet noen framtidsscenarier for Løkta som presenteres på en utviklingskonferanse på Løkta 19. – 20. oktober 2006.

Barrierer for kvinners entreprenørskap. Diskusjonsnotat

Dette notatet er utarbeidet som et innspill til programmet Innovasjonsløft Nord. Programmet er initiert av Kommunal- og regionaldepartementet, og var en del av tiltakene knyttet til Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk som ble lagt fram i 2003. Kunnskapsparken Bodø er sekretariat for Innovasjonsløft Nord, og er bestiller av dette notatet.

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv. Presentasjon av fire gründere

Datainnsamlingen er gjennomført av fire elever fra Bodin videregående skole, media og kommunikasjon og en student ved Journalistutdanningen på Høgskolen i Bodø. Valg av gründere og utforming av spørsmål til bruk i intervjuene er gjort i samarbeid mellom Nordlandsforskning, elevene og studenten.

Kan "individualisering" måles?

- Studenters oppfatninger av "den gode arbeidsorganisasjon" beskrevet gjennom utvalgte uavhengige og avhengige teknikker.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern