Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Hamsundagene

En undersøkelse av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning.

Turister i Nordland

Muntlig intervju undersøkelse av turister sommeren 1989.

Ledelse og lønnsomhetsstyring i matfiskoppdrett

Formålet med rapporten er å studere i hvilken grad den daglige ledelse og ivaretakelse av de ulike funksjonsområdene i matfiskebedriften påvirker lønnsomheten.

Viser fra 1 - 10, av 20 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern