Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

"Et godt sted å bli gammel" - En studie av aldring i rurale kommuner

Rapporten er en studie av hvordan aldring i kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg, slik det kommer til uttrykk gjennom henholdsvis kommunale tiltak og planer, og de kommende eldres forventninger og behov knyttet til det å bli eldre i kommunen som de bor i. Empirisk bygger rapporten på en casestudie i tre distriktskommuner i Nord-Norge.

Gjesteundersøkelse Lofoten 2019

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Destination Lofoten som del av bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten.

Viser fra 1 - 10, av 1043 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern