Bygdepolitisk program i Nordland - en evaluering

Bygdepolitisk program er et frifylkeprosjekt i Nordland fylkeskommune der det overordnede målet har vært å gjøre bygdene mer robuste til å møte de utfordringer samfunnsutviklingen medfører.

Sammendrag
Bygdepolitisk program er et frifylkeprosjekt i Nordland fylkeskommune der det overordnede målet har vært å gjøre bygdene mer robuste til å møte de utfordringer samfunnsutviklingen medfører. Evalueringen konkluderer med at målsettingen om å gjøre bygdene mer robuste bare delvis er oppnådd. Å skape robusthet er en prosess i flere steg, og for mange av kommunene innebærer deltakelse i Bygdepolitisk program at de første, grunnleggende stegene mot å skape robusthet er tatt.

Skrevet av Tone Magnussen, Arild Gjertsen

Publikasjonsnr.
1998-12
ISBN
82-7321-360-9
Antall sider 124
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern