Bruk og vern i Nordland

Nordland fylkeskommune ved nærings- og utviklingsavdelingen har tatt initiativ til en utredning om vernede områder i Nordland. Formålet er å styrke kunnskapen om hvordan verneområdene i Nordland kan danne grunnlag for verdiskaping og regional utvikling i fylket.

Med utgangspunkt i dette spørsmålet ser notatet på hvilke aktiviteter som er tillatt og kan gjennomføres og hvilke barrierer som eksisterer for å bruke verneområdene som ressurs i regional utvikling. Avslutningsvis gir notatet eksempler fra andre deler av Norge på bruk av vernet natur i nærings- og samfunnsutvikling.

Publikasjonsnr.
NF notat 1013/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 61
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern