Bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemd i Værnesregionen

Dette er sluttrapporten fra et større prosjekt hvor Norsk senter for bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS har foretatt en følgeevaluering av Værnesregionenes bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemd.

Tjenestesamarbeidet i Værnesregionen er på mange måter et vellykket samarbeid. Samarbeidets effekt på tjenestekvaliteten vurderes i høy grad å være positiv, og man har evnet å etablere en velfungerende administrativ og faglig styring av samarbeidet. Det politiske styringen av samarbeidet må forbedres.

 

Rapporten er skrevet av: Maja Farstad (Bygdeforskning) og Arild Gjertsen (Nordlandsforskning)

Publikasjonsnr.
Bygdeforsknings rapportserie 2/2015
ISBN
1503-2035
Antall sider 56
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern