Bra for barnevernet

Sammenslåingen av barnevernet på Ytre Helgeland.

Sammendrag
Nordlandsforskning har evaluert sammenslåingen av barnevernet i kommunene Herøy, Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Træna. Evalueringen viser at halvparten av samarbeidspartnerne mener at gjenesten er blitt bedre, omtrent like mange at den er uforandret. Det er stor enighet om at man ikke ønsker å gå tilbake til gammel ordning med kommunale tjenester.  

Skrevet av Hege Gjertsen, Willy Lichtwarck

Publikasjonsnr.
1005-2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 42
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern