Bokkapittel: The North East Atlantic Fisheries Commission and the Implementation of Sustainability Principles: Lessons to be Learned?

Forsker Ingrid Kvalvik har skrevet ett kapittel i boka "Recasting Transboundary Fisheries Management Arrangements in Light of Sustainability Principles". Redaktører er: Dawn Russell and David VanderZwaag.

 

Les mer om boka på forlagets nettsider.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern