Bokkapittel: Når hundekjeksen tar over - opplevingar av stad gjennom landskap

I boka "Bygdeutviklingas paradoks", har Tone Magnussen fra Nordlandsforskning sammen med Anniken Førde skrevet ett kapittel med fokus på kulturlandskap og samfunn i Herøy. De ser på landskapet som en sosial og kulturell kontruksjon og forteller om Herøyfjerdingens egne betrakninger rundt kulturlandskap, hundekjeks og opplevelser av stedet. Boka viser frem mangfoldet i norske bygdesamfunn, fra skogsbygder i Nord-Sverige eller i Østerdalen til kystbygder langs Helgelandskysten eller på Vestlandet, og retter et kritisk lys mot noen av premissa for bygdeutvikling.

For mange norske bygder er framtida et spørsmål om utvikling eller avvikling. Staten støtter tallrike bygdeutviklingsprosjekt for å stimulere næringsvirksomhet og «bolyst», med utgangspunkt i alt fra museum og landskapsvern til spa-virksomhet og gammel matkultur. Dette innebærer jakt på lokal egenart og strev for å bli synlig i et markedfor «lokal sjarm». Boka diskuterer de paradoksene bygdeutviklingen lett havnar i: Iscenesetting av det lokale med tanke på å bli sett utanfra, tærer på den autentisiteten som blir etterspurt.

Les mer om boka.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern