Bokkapittel i boka: Climate Cultures

Forsker I Grete Hovelsrud har skrevet et kapittel med tittelen: How Long-Standing Debates Have Shaped Recent Climate Change Discourses, sammen med Ben Orlove, Heather Lazrus og Alessandra Giannini.

De fire kapitelforfatterne skriver om hvordan fire regioner i verden – Arktis, små øystater, isbreer i fjellmassiver og ørkenområder alle er utsatt for klimaendringer:

  • gjennom smelting av breer,
  • utvidelse av ørkener,
  • havnivåstigning og
  • smelting av sjøis og varmere i Arktis.

Men det er bare Arktis og små øystater som får oppmerksomhet i media, og forfatterne skriver at dette henger sammen med ulike historiske interesser og godt forankret miljømessige diskusjoner.

Diskursen rundt klimaendringer og konsekvenser er ikke bare bestemt av store nasjoner med makt men reflekterer også engasjement fra små regioner som vi ikke hører så mye om.

Les mer om boken på forlagets nettsider.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern