Bokkapittel: "Et liv med førerhund"

2009: “Et liv med førerhund.” I Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Jan Tøssebro (red.), Universitetsforlaget.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern