Bokkapittel: Det moderne behandlingssamfunnet

Jorid Anderssen og Trude Gjernes har skrevet ett kapittel i boka Helsesosiologi, analyser av helse, sykdom og behandling. Tema er det moderne behandlingssamfunnet.


I 1971 antydet sosiologen Yngvar Løchen at helseverdier og helseinstitusjoner hadde en fått en så framtredende plass i vårt samfunn at det ikke ville være misvisende å hevde at vi var på vei mot et behandlingssamfunn. Etter dette har vi sett en betydelig framvekst av ulike typer behandlere som tilbyr samfunnets medlemmer sine tjenester. Det er behandling for eksisterende problemer, for potensielle problemer og for å gjøre livet bedre. Betyr dette at dagens samfunn kan karakteriseres som et behandlingssamfunn? 

Slik innleder forfatterne sitt kapittel. Les mer om boka på forlaget Gyldendal akademiske sine nettsider.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern