Bokkapittel: Å spise en identitet: Et terroir perspektiv på mat og identitet

Forsker Ingrid Roaldsen har sammen med Trine Kvidal fra Norut Alta skrevet et kapittel med tittel: Å spise en identitet: et terroir-perspektiv på mat og identitet. Boken "Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder" er redigert av Sæther og Haugum.

Kapittelet tar for seg stedets betydning for lokal mat og angir hvordan sted kan kobles til forståelsen av "terroir" som uttrykk for matens stedegne smak. Gjennom bruk av ulike nordnorske eksempler illustreres det hvordan lokal mat kan være en identitetsforsterker.

Forfatterne oppsummerer at Nord-Norge har mulighet til å anvende et terroir-inspirert fokus på lokal mat som ledd i å bygge stolthet og regional identitet.

Dataene kapittelet bygger på, er hentet fra prosjektet Arktisk lammekjøtt - konkurransefortrinn i et nasjonalt og et internasjonalt marked. Roaldsen skriver også sin PhD-avhandling med utgangspunkt i disse datene. PhD-avhandlingen studerer verdikjedene til spesialprodukter av lammekjøtt.

Les mer om boka.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern