Bok: Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?pasning: Hva betyr det for meg?

På Verdens miljødag 5. juni lanseres boka med denne tittelen. PLAN prosjektet ved Universitetet i Oslo inviterer til lansering av den ferske boken.

Forskningsleder for gruppa for miljø og samfunn ved Nordlandsforskning Grete Hovelsrud er en av bokens forfattere og vil være tilstede på lanseringen.  Lanseringen på Litteraturhuset i Oslo vil inneholde:

Velkomstdrink
Musikkinnslag Andreas Segrov
Introduksjon ved prosjektleder i PLAN, Karen O'Brien
Silje Lundberg, leder i NU gir oss noen betraktninger om boken
Samtale med noen av forfatterne
Lett servering
"Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?" er skrevet av en gruppe med tilknytning til forskningsprosjektet PLAN - Klimatilpasning i Norge. PLAN er et stort tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt som ser på hvordan tilpasning finner sted i Norge, og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og kulturelle forhold påvirker muligheter og begrensinger for tilpasning.

I boken prøver forfatterne å forklare hva som menes med klimatilpasning, og hvorfor de ser på det som mer enn bare en teknisk utfordring. Forfatterne ønsker vi å gi leseren en innholdsrik og lettlest innføring i hva det vil si å tilpasse seg et
klima i endring, som enkeltindivid, som del av en organisasjon, en kommune, en nasjon og som verdensborger.

Mer om PLAN prosjektet.

Forfatterne er Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Håkon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, Linda Sygna. Boken er utgitt av Unipub.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern