Board management relationships

A question of interdependence and independence?

Sammendrag
Artikkelen presenterer fem begrep som danner utgangspunkt for testbare hypoteser angående effekter av relasjonene mellom styret og daglig ledelse på en bedrifts resultater. Artikkelen integrerer bidrag fra agentteori med bidrag fra kjøper/ selger relasjoner (teori om relasjonskontakter og strategilitteratur).

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1990-7001
ISBN
82-7321-121-5
Antall sider 36
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern