Blodanalyser på fisk - en litteraturoversikt

Et litteraturstudium er utført omkring bruk av blodanalyser som indikator for fiskehelse.

Sammendrag
Rapporten konkluderer med at informasjon om ulike blodparametre for forutsigelse av den generelle helsetilstanden hos fisk har svært begrenset verdi anvendt oppdrettsammenheng.

Skrevet av Guri Slagsvold

Publikasjonsnr.
1990-2004
ISBN
82-7321-130-4
Antall sider 41
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern