Blir det arbeidsplasser av dette da, jenter?

Evaluering av kvinnesatsingen i distriktspolitikken.

Sammendrag
Dette er hovedrapporten fra evalueringen av kvinnesatsingen i distriktspolitikken. Evalueringen omfatter fire økonomiske virkemidler i perioden 1994-98 der kvinner er gitt prioritet. Problemstillingene som tas opp er knyttet til effektene av kvinnesatsingen, virkemiddelapparatets håndtering, samt målgruppens forståelse av og erfaring med kvinnesatsingen i distriktspolitikken.

Skrevet av Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos, Cecilie Høj Anvik, Arild Gjertsen, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
1999-13
ISBN
82-7321-386-2
Antall sider 324
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern