Bedriftsundersøkelse for Destination Lofoten - til besvarelser i bærekraftig reisemålsutvikling Lofoten

Dette notatet er gjort som et ledd i arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten på oppdrag fra Destination Lofoten.

Som del av kvalifiseringen til Merket for Bærekraftig reisemål skal destinasjonsselskapet gjennomføre en rekke undersøkelser og kartlegginger som danner grunnlaget for å besvare Standard for Bærekraftig reisemål. Innbyggerundersøkelse er allerede gjennomført og er tilgjengelig ved forespørsel hos Destination Lofoten eller Nordlandsforskning. Gjesteundersøkelse er gjennomført og analysene vil bli tilgjengelig i løpet av juni 2020. I tillegg har Lofoten innhentet tall på verdiskaping og ringvirkninger hos MENON.  

Publikasjonsnr.
NF-notat 1004/2020
ISBN
0804-1873
Antall sider 37
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern